การขอจดทะเบียนองค์กรอาหารและยา (อย.) และการนำเข้าเครื่องสำอางในประเทศไทย

Thai FDA Registration services

ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ และบริษัทที่ต้องการผลิต และนำเข้าเครื่องสำอางมาจำหน่ายในประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food And Drug Administration: FDA) อย่างถูกต้องก่อน ในตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี

เราคือผู้เชี่ยวชาญที่รับให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขอใบรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food And Drug Administration: FDA) อย่างมืออาชีพ นอกจากเรายังมีประสบการณ์ในการดำเนินการนำเข้าเครื่องสำอางให้กับลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการนำเข้าเครื่องสำอางมาจำหน่าย และขยายตลาดในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

วิธีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาจำหน่ายในประเทศไทย

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาจำหน่ายในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food And Drug Administration: FDA) ได้มีการออกกฎหมายควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำเป็นต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท คำอธิบาย รูปถ่ายของโรงงานผลิต สถานที่จัดเก็บ และหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายไทยตามมาตรฐานการผลิต นอกจากนี้ผู้นำเข้าจะต้องแปลฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นภาษาไทยด้วย

เครื่องสำอาง ตามภายใต้กฎหมายสำนักคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย (Food And Drug Administration: FDA) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทา ถูนวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ บริเวณภายนอกของร่างกาย และยังรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาด ความสวยงาม หรือช่วยระงับกลิ่นกายและปกป้องดูแลส่วนต่าง ๆ

Apply for Thai FDA registration

นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงเครื่องประทิ่นผิวด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์อันได้ชื่อว่า เครื่องสำอางเหล่านี้จำเป็นต้องลงทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย (Food And Drug Administration: FDA) เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคก่อนนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

สำหรับลูกค้าต่างประเทศหากต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาจำหน่ายยังประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฏหมายและขั้นตอนด้วยเช่นกัน หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำ หรือดำเนินการนำเข้าผลิตภัณต์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างมืออาชีพด้วยประประสบการณ์ทางด้านการนำเข้าเครื่องสำอางมากว่า 10

การขอจดทะเบียน จดแจ้งอย. และการนำเข้าเครื่องสำอางในประเทศไทย

สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของแบรนด์ และบริษัทที่ต้องการผลิต และนำเข้าเครื่องสำอางมาจำหน่ายในประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food And Drug Administration: FDA) อย่างถูกต้องก่อน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพใดบ้างที่ต้องอยู่ในความดูแลของอย.

อาหารและอาหารเสริม
ยารักษาโรค
เครื่องสำอาง
เครื่องมือแพทย์
วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้าน
ยาเสพติด
 1. ผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารเสริม ได้แก่ อาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท เช่น  นม กาแฟ อาหารกระป๋อง บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป และ อาหารเสริม (ตามกฎหมายคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ฯลฯ
 2. ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ำ ยาทา ยาฉีด เป็นต้น
 3. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการดูแลผิว และผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความสวยงาม เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า, ครีมหรือโลชั่นบำรุงผิว, ครีมรองพื้น, แป้งทาหน้า, ลิปสติก, อายไลเนอร์, บรัชออน, ครีมกันแดด, น้ำหอม, ครีมย้อมผม, เจลแต่งผม, ทาเล็บ เป็นต้น
 4. ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ถุงยางอนามัย, คอนแทคเลนส์สายตา และคอนแทคเลนส์แฟชั่น เครื่องนวด, ที่นอนแม่เหล็ก, พลาสเตอร์แม่เหล็ก, เครื่องสั่นสะเทือน, เก้าอี้ไฟฟ้าสถิต เป็นต้น
 5. ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในบ้านเรือน ได้แก่ ยากำจัดแมลง, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, น้ำยาปรับผ้านุ่ม, น้ำยาล้างจาน เป็นต้น
 6. ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น มอร์ฟีน ฝิ่นยา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท เช่น ยานอนหลับ ยาลดความอ้วนบางชนิด แม้แต่สารระเหยจำพวก ทินเนอร์  แลกเกอร์ กาวยาง เป็นต้น

บริการจดแจ้ง อย. สามารถทำได้ 2 กรณี มีดังนี้

โรงงานเป็นผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย
โรงงานเป็นผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย
โรงงานเป็นผู้ผลิต และลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์เป็นผู้จัดจำหน่าย
โรงงานเป็นผู้ผลิต และลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์เป็นผู้จัดจำหน่าย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

 1. การจดแจ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง
 2. ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย หรือนำเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสำอางต้องได้รับใบรับจดแจ้งแล้ว จึงจะสามารถผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางนั้นได้
 3. คุณสมบัติของ ผู้ผลิต นำเข้า หรือรับจ้างผลิตเพื่อขาย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยที่อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
  • กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย
 4. ยื่นจดแจ้งตามแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (ใบจ.ค.1)
 5. การจดแจ้งเครื่องสำอางต้องไม่ใช้ชื่อการค้า หรือชื่อเครื่องสำอางไปในทำนองโอ้อวดไม่สุภาพ หรืออาจทำให้เข้าใจผิดจากความจริง ไม่ใช้ชื่อการค้าหรือชื่อเครื่องสำอางที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือสื่อไปในทางทำลายคุณค่าของภาษาไทย
 6. การใช้ชื่อ หรือลักษณะของเครื่องสำอาง ต้องไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังนี้
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกำหนดลักษณะเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย
 7. สูตรส่วนผสมมีสารที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับรายการสารด้านเครื่องสำอาง
 8. กรณีการจดแจ้งเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น จะต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่นๆตามผู้สั่งซื้อกำหนด

ขั้นตอนในจดอย. เครื่องสำอาง

ขั้นตอนในจดอย. เครื่องสำอาง

เอกสารในการยื่นจดแจ้ง อย. ประกอบด้วย

เอกสารในการยื่นจดแจ้ง อย. ประกอบด้วย

การขอจดทะเบียนองค์กรอาหารและยา (อย.) และการนำเข้าเครื่องสำอางในประเทศไทย

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.