ระบบตรวจสอบ

FDA Thailand เราให้บริการด้านการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางไทยด้วยระบบออนไลน์ โดยการค้นหาจาก หมายเลขการขึ้นทะเบียน, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อโรงงานผู้ผลิต, ชื่อผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น และนอกจากการตรวจสอบสถานะและหมายเลขการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางแล้วนั้น เรายังมีระบบที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบคำต้องห้ามในผลิตภัณฑ์บนฉลากเครื่องสำอางของคุณ พร้อมทั้งแนะคำที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักของ อย. รวมถึงระบบการตรวจสอบชื่อสารต้องห้ามบนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเพื่อนำไปปรับแก้ไขได้อีกด้วย ทดลองใช้ระบบตรวจสอบเลขทะเบียน อย. ออนไลน์ได้แล้วตอนนี้!

Check Thai FDA Number Online

ตรวจสอบเลข อย

บริการด้านการตรวจสอบสถานการณ์ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางไทยด้วยระบบออนไลน์

Check Prohibited Keywords Online

ตรวจสอบคำต้องห้าม

ระบบที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบคำต้องห้ามในผลิตภัณฑ์บนฉลากเครื่องสำอางของคุณ

Cosmetic Prohibited Ingredients check online

ตรวจสอบสารต้องห้าม

ระบบการตรวจสอบชื่อสารต้องห้ามในรายชื่อสารสกัดบนฉลากของผลิตภัณฑ์ของคุณ

Check Prohibited Ingredients Online

Check INCI Name

Find INCI Ingredient information from Cosmetic ingredients database.