FDAThailand.com

เราคือใคร?

FDA Thailand เราให้บริการด้านการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางไทยด้วยระบบออนไลน์ โดยการค้นหาจาก หมายเลขการขึ้นทะเบียน, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อโรงงานผู้ผลิต, ชื่อผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น และนอกจากการตรวจสอบสถานะและหมายเลขการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางแล้วนั้น เรายังมีระบบที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบคำต้องห้ามในผลิตภัณฑ์บนฉลากเครื่องสำอางของคุณ พร้อมทั้งแนะคำที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักของ อย. รวมถึงระบบการตรวจสอบชื่อสารต้องห้ามบนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเพื่อนำไปปรับแก้ไขได้อีกด้วย ทดลองใช้ระบบตรวจสอบเลขทะเบียน อย. ออนไลน์ได้แล้วตอนนี้!

ผู้ให้บริการขึ้นทะเบียนเอกสาร

FDA THAILAND คือ ทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญด้านงานบริการลงทะเบียนเอกสารแบบครบวงจรที่ต้องการให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และทำให้การทำธุรกิจของคุณง่ายขึ้น โดยเราให้คำปรึกษาและให้บริการด้านการยื่นขอเลขจดแจ้งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา :อย. (FDA), ให้บริการด้านการตรวจสอบความเหมือนคล้าย และการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark), ให้คำปรึกษาด้านการนำเสนอสินค้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade), ให้บริการด้านลงทะเบียนบาร์โค้ด (Barcode Register), บริการเขียนคำอธิบายและแปลภาษาให้กับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอางและความงาม รวมถึงให้บริการด้านการทดสอบเชิงคลินิกในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม

FDA

บริการจดทะเบียนเลข อย.

FDA consultation and registration.

TRADEMARK

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

International Trade Mark registration.

Modern Trade

บริการนำสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด

Distribute your products via Modern Trade.

Barcode Registration

บริการจดทะเบียนบาร์โค๊ด

We provide barcode registration services.

Products description translation services.

PRODUCT DESCRIPTION

Products description translation services.

Clinical Test  Detailed analysis of skin care products.

CLINICAL TEST

Detailed analysis of skin care products.